lt

Įrenginių ir sistemų pristatymas, instaliavimas, paleidimas

Klientų įsigytus įrenginius ir sistemas pristatome į jo nurodytą vietą ar patalpas, jas instaliuojame pagal suderintą projektinę dokumentaciją, paleidžiame veikti. Visi darbai atliekami laikantis aplinkosaugos ir sveikatos bei saugumo darbe standartų, pagal įmonės kokybės valdymo sistemoje aprašytas tvarkas.