Klientų įsigytus įrenginius ir sistemas pristatome į jo nurodytą vietą ar patalpas, jas instaliuojame pagal suderintą projektinę dokumentaciją, paleidžiame veikti. Visi darbai atliekami laikantis aplinkosaugos ir sveikatos bei saugumo darbe standartų, pagal įmonės kokybės valdymo sistemoje aprašytas tvarkas.

Konsultacija +370 5 212 41 35
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes

Išskirtinis mūsų įmonės bruožas

Tiekiamų produktų ir paslaugų kokybė, kurią žino ir aukštai vertina mūsų klientai.

Pagalbos centras